Bonhams leva a leilão raro Monteverdi 375S que pertenceu a Jay Leno

Monteverdi High Speed 27 Jun 2022

Bonhams leva a leilão raro Monteverdi 375S que pertenceu a Jay Leno

Frua Jay Leno Monteverdi 375 Monteverdi High Speed